3. Prvi raziskovalci slovenskega jezika

Da danes govorimo in pišemo v slovenščini, se moramo zahvaliti mnogim ljubiteljem in raziskovalcem slovenskega jezika. Med njimi je bil baron Žiga Zois, ki je materialno podpiral številne književnike, znanstvenike in druge intelektualce, ki so s svojimi deli omogočili obstanek in razvoj slovenskega jezika. To so bili Marko Pohlin, pisec kranjske slovnice, Anton Tomaž , prvi slovenski dramatik, Valentin Vodnik, avtor prve pesniške zbirke v slovenskem jeziku, in številni drugi.