4. Prve šole in učbeniki v slovenskem jeziku

Prvo slovensko šolo so ustanovili protestanti s Trubarjem na čelu, vendar ni dolgo delovala. Zamenjale so jo nemške šole, vanje pa so lahko hodili samo dečki iz premožnejših družin. V osnovnih in nižjih srednjih šolah se je slovenščina slišala šele, ko je del današnje Slovenije osvojil francoski vojskovodja in namesto nemškega kot uradni jezik določil slovenskega. To je omogočilo tiskanje učbenikov v slovenskem jeziku, prvi so izšli predvsem po zaslugi Valentina Vodnika.