2. Temeljni kamen slovenske zgodovine

Janez Vajkard Valvasor je svoje življenje in premoženje posvetil knjigam. Njegovo najpomembnejše in najobsežnejše delo je Slava vojvodine Kranjske, kjer je na več kot 3000 straneh podrobno popisal prebivalce, dogodke, naravne pojave in druge zanimivosti današnje osrednje Slovenije v 17. stoletju. Valvasor je zaradi te knjige obubožal. Da jo je lahko izdal, je moral prodati celo svoj grad . Knjiga v svetovnem merilu sodi med najboljša znanstvena dela iz tistega obdobja.