5. Izobražene ženske?

Izobrazbo, ki ni bila omejena zgolj na gospodinjska dela in druga hišna opravila, so imela le dekleta iz premožnejših družin. Na svojih domovih so se učila vezenja, glasbe, petja in podobnih spretnosti. Še manj je bilo takšnih deklet, ki so se lahko branja, pisanja, računanja in morda tudi kakšnega tujega jezika učila v samostanskih šolah, ki so jih vodile . Prva, ki je postavila temelje tudi za obvezno šolanje deklic, je bila vladarica Marija Terezija.