2. Zakaj nastane pisava?

Prve pisave so se razvile iz praktičnih razlogov, in sicer za trgovanje, zapisovanje dolgov in pobiranje dajatev. Sčasoma si ni bilo več možno na pamet zapomniti količine pridelka, vrste prodanega blaga in podobno. V najstarejših dokumentih najdemo zapise števil, matematične znake, simbole za različne vrste blaga in osebe, na katere se zapisi nanašajo. Pisava je bila torej sprva spominska opora, sčasoma pa je postala tudi način za ohranjanje živega govorjenega .