1. Sporočila brez pisave

Preden je človek izumil pisavo, je poleg govora za komuniciranje uporabljal različne simbole, na primer dimne in svetlobne signale. Simbolna sporočila skrivajo slikarije, s katerimi je kamenodobni človek zapisoval in upodabljal magijo svojega sveta. Simboli so tudi ideogrami in piktogrami, sporočila v obliki poenostavljenih slik. Uporabljali so jih že v prazgodovini in so v rabi še danes. Najdeš jih na primer na prometnih znakih, v matematičnih enačbah in na mobilnem telefonu v obliki čustvenčkov.