1. Vrtača je lahko tudi lokev

Človek na krasu se je učil živeti z vrtačami. Naučil se je, da je to večinoma edini prostor na kamnitem krasu, ki je primeren za kmetijsko obdelavo. Spreminjal jih je v vrtove, njive, vinograde in pašnike. Konkavna, liju podobna oblika vrtače, preprečuje , da bi uničila pridelek. Vrtačo je človek očistil kamenja, da bi pridobil več rdeče zemlje (jerovice ali terra rosse), jo razširil in obdal s suhim zidom. Lahko pa je dno vrtače utrdil z ilovico in s kamenjem ter tako pridobil nepropustno dno – kal (lokev), ki jo je uporabil za napajanje živine.