2. Kamnoseštvo in kraške vasice

Človek se je naučil uporabljati kamen že v kameni dobi. Tako je iz njega izdelal uporabno orodje in orožje. Kamnoseštvo je bilo zato nujna prilagoditev človeka na krasu, ki je začel kamen uporabljati v vsakdanjem življenju. Gradil je kamnite hiše, ki so ga varovale pred burjo, suhe zidove, štirne (vodnjake)  in izdeloval uporabne kamnite predmete za vsakodnevno rabo. Ob praznikih pa se je okrepčal s kraškim pršutom, sušenim na burji, in nazdravil s kraškim .