6. Bralna značka +

Od vsega začetka Bralna značka vključuje celo vrsto dejavnosti: mladi bralci pripovedujejo o prebranih knjigah, si izmenjujejo mnenja na bralnih srečanjih, sodelujejo pri literarnih ali šolskih glasilih, v spodbudo pa so jim tudi bralni listi, razstave knjig, literarne uganke in knjižni kvizi, kot je kviz. Branje povezujejo z likovno, glasbeno, gledališko, filmsko … umetnostjo. Pri tem jih podpirajo pisatelji in drugi umetniki. Že na prvi podelitvi jih je obiskal France Bevk. »/…/ Svečan kulturni dogodek so soustvarjali učenci harmonikarskega, frulističnega in baletnega krožka, 120-članski pevski zbor in 60-članski pionirski orkester /…/«.

Koga pa bi medse povabili danes? In kakšen kulturni dogodek bi pripravili?