5. Pisave v svetu

Ljudje po svetu uporabljajo zelo raznolike pisave in načine pisanja. Večina Evrope uporablja latinico, ki se je razvila iz pisave starih Rimljanov, Grki uporabljajo grško abecedo, nekateri slovanski narodi pa pišejo v . Večinoma pisanje poteka od leve proti desni, arabska in hebrejska pisava se pišeta v obratni smeri, kitajska in japonska tradicionalna pisava pa v vrsticah, od zgoraj navzdol. Abecedne pisave ne uporabljajo vsi narodi. Japonci imajo na primer zlogovno pisavo, Kitajci pa slikovno, ki obsega kar 60.000 znakov!