8. Najstarejše branje iz Ljubljane

Najstarejši zapis brez pisave z območja Ljubljane najdemo na pasni sponi, ki je pripadala železnodobnemu bojevniku. Piktogrami prikazujejo lov na jelena, takšen način upodabljanja pa imenujemo umetnost. Tako okrašeni predmeti so bili zelo dragoceni in so si jih lahko privoščili le najpomembnejši člani skupnosti.