7. Prve knjige za otroke

Prve knjige, ki so bile namenjene otrokom, danes ne delujejo nič kaj otroško. Bile pa so zelo pomembne za širjenje pismenosti in izobraževanja. Takšna knjiga je na primer biblija Sebastjana Krelja, otrokom prilagojeno sveto pismo. Besedila, namenjena otrokom, najdemo tudi v Katekizmu, kjer so nekatere vsebine podane v obliki pogovora in zato lažje razumljive.