8. Vrnitev domov

Zaradi prve svetovne vojne se je iz Berlina za stalno preselila v domačo Ljubljano. Slikala je tihožitja in nekoliko manj portrete. Zaradi vojne in razvoja ter lažje dostopnosti fotografije so naročila za portrete usihala. Za tihožitja pa je sama dejala, da jih je ''…naslikala toliko, da bi jih danes najbrž ne prepoznala vseh za svoje.'' Živela je osamljeno med svojimi slikami in obujala spomine. Načrtovala je veliko , vendar je bila uresničena šele po njeni smrti, ko so jo postavili v Jakopičevem paviljonu v parku Tivoli.