3. Jama kot zatočišče

V jamskih plasteh najdemo dokaze o bivanju neandertalca pri nas. Med njimi so najštevilčnejši kamnito orodje, orožje in jamska ognjišča. Neandertalci so lovili divje živali, kot so ptice, zajci, jelenjad in govedo. Bili so nomadi, saj so svoj plen lovili in se za njim premikali na različna območja. Za lov so uporabljali preprosto kamnito orožje iz različnih kamnin, kosti, rogovja ali lesa. Pred slabim vremenom in tudi pred sovražniki so se zatekali v jame in spodmole. Najbolj znani arheološki najdišči, kjer so ohranjeni sledovi življenja neandertalca pri nas, sta  spodmol in Divje babe.