6. Jama kot sveti prostor

Jame so skozi zgodovino vedno vzbujale v človeku nadnaravno, nepojasnjeno moč. V prazgodovini je vanje risal jamske slikarije, ki naj bi bile del obredov. Bile pa so lahko tudi prostori za daritve in pokope umrlih ljudi. Že grška mitologija pozna mite, ki so pripovedovali, da se je v jami rodil bog Zevs, poglavar vseh bogov, v rimskem času pa so z obredi v jamah častili boga Mitro. Tako lahko v nekaterih jamah najdemo različne oljenke, ki bi lahko bile del obredov. Tudi krščanstvo je ponekod uporabljalo podzemna svetišča, med najbolj znanimi je Sveta jama pri Socerbu. Tam je še danes edina podzemna v Sloveniji.