6. Živi fosili med glodalci

Ali ste vedeli, da je navadni sivi polh edina vrsta sesalca, katere znanstveno poimenovanje temelji na primerku z ozemlja današnje Slovenije? Navadni polh je živi fosil, ki živi v listnatih in mešanih gozdovih Slovenije že 50 milijonov let. Že v rimski kuhinji je veljalo polšje meso za specialiteto, med Slovenci pa je bilo pomemben beljakovinski vir v prehrani kmečkega prebivalstva. Na Slovenskem so polhe lovili že stoletja, predvsem zaradi mesa, kože in zdravilne masti. Iz 28 do 32 polšjih kožuhov je sešito pokrivalo valjaste oblike – , s katero se Slovenci tudi istovetijo. Polh spada med zavarovane živalske vrste v Sloveniji.