4. Cerkniško jezero in ribolov

Presihanje Cerkniškega jezera je za tu živeči ribji zarod velika preizkušnja. Ko jezero presiha, poskrbijo ribiči za ribe, ki zaradi odtekanja vode priplavajo v požiralnike. Pri njihovem reševanju uporabljajo člani ribiške družine Cerknica sak in mrežo, podobno kot v Valvasorjevem času. Mladice avtohtonih rib prenesejo v del jezera s stalno vodo, da lahko preživijo do naslednje ojezeritve. Med avtohtonimi ribami v Cerkniškem jezeru je , ki je tudi pustni lik na cerkniškem karnevalu.