Več o kvizu


Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri  Skupnosti muzejev Slovenije in (v letošnjem letu) z Narodnim muzejem Slovenije.

Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Vsak cikel kviza vsebuje pet sklopov. Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o ...«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in video gradivom ter vrsto e-povezav.

Letošnji cikel smo posvetili obdobju starega Egipta. Deveti cikel z naslovom STARI EGIPT – ZAKLADNICA ČUDES so pomagali ustvarjati sodelavci Narodnega muzeja Slovenije, ki so pripravili odlično razstavo z naslovom Mumija in krokodil: Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu. Razstavo si lahko ogledate v prostorih Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova, in sicer do februarja 2015.

Predstavitev kviza pripravljamo v sklopu strokovne srede, 8. oktobra 2014, ob 10. uri, v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana.

MEGA kviz lahko od 8. oktobra 2014 rešujete v celoti (vseh 5 sklopov).

Seznam priporočene literature je dostopen na domači strani Mestne knjižnice Ljubljana: http://www.mklj.si/mega-kviz.

AVTORSTVO:
Zasnova kviza in vprašalnik:
mag. Tilka Jamnik, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Kristina Picco, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
Tomislav Kajfež, mag., dr. Peter Turk, Nina Vošnjak, Alja Vute (Narodni muzej Slovenije),
Motivacijsko gradivo: Žiga X Gombač in Ivan Mitrevski,
Oblikovanje: Saša Kerkoš in Rok Marinšek (idejna zasnova), Ivan Mitrevski (oblikovanje letošnjega cikla),
Postavitev kviza na internet: Kristina Picco, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 
Tehnična izvedba: Simon Golob, hgi, d. o. o.

ORGANIZACIJA REŠEVANJA:
- Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
- Narodni muzej Slovenije,
- Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije,
- splošne in šolske knjižnice,
- muzeji in galerije.
 
FINANČNA PODPORA:
Mestna knjižnica Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana,
Skupnost muzejev Slovenije, 
RTV Slovenija
in
Narodni muzej Slovenije.
Na prvo stran