Več o kvizu


V šolskem letu 2013/2014 poteka 8. cikel MEGA kviza.

Obogateni z izkušnjami iz preteklih ciklov in mnogimi povratnimi informacijami uvajamo nov vsebinski koncept, ki ne bo več vezan na znamenite osebnosti, temveč na zaokrožene tematske cikle. V novem šolskem letu se bomo tako v luči praznovanja Emone 2000 posvetili obdobju rimskega cesarstva na naših tleh. Na željo mnogih reševalcev in mentorjev bo kviz v prihodnje bolj prilagojen šolskemu programu in primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole. Osmi cikel z vsemi petimi sklopi bo pripravljen in odprt za reševanje že v oktobru 2013, kar bo omogočalo lažjo organizacijo in usklajevanje ter uspešnejši pristop k samemu reševanju.

Leta 2014 bomo obeležili 2000 let Emone, kar je za Ljubljano izrednega pomena. Ker je na naših tleh obdobje rimskega cesarstva pustilo mnogo bogatih in neizbrisnih sledi, smo se odločili, da nam bo praznovanje Emone 2000 služilo kot izhodišče za širšo tematsko in geografsko obdelavo starorimskega obdobja. MEGA kviz se tako vključuje v (regionalno) projektno delo na območju MOL (Emona 2000) ter pri tem intenzivno povezuje celoten slovenski prostor ob skupnem praznovanju in ozaveščanju kulturne dediščine.  
Posamezni sklopi kviza se izgrajujejo po principu »od širšega k ožjemu«, kar reševalcem omogoča drsni vstop v samo tematiko. Zadnji sklop prestavlja tematski vrh in globlji, večrazsežnostni uvid v obravnavano obdobje. 
Letošnji cikel sta pripravili sodelavki Mestnega muzeja Ljubljana dr. Bernarda Županek in Petra Peunik.

V MEGA kviz v šolskem letu 2013/2014 bodo uvrščeni naslednji vsebinski sklopi:

1. Rimski imperij
2. Rimska mesta v današnji Sloveniji
3. Rimsko mesto Emona
4. Rimski vsakdan
5. Kultura in dosežki Rimljanov


AVTORSTVO:
Zasnova kviza in vprašalnik:
mag. Tilka Jamnik, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Kristina Picco, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
dr. Bernarda Županek, univ. dipl. arheologinja, muzejska svetovalka, Mestni muzej Ljubljana,
Petra Peunik, zgodovinarka in umetnostna zgodovinarka, muzejska pedagoginja, Mestni muzej Ljubljana.
Oblikovanje: Saša Kerkoš in Rok Marinšek.
Postavitev kviza na internet: Miha Žitko, Kristina Picco, Mestna knjižnica Ljubljana.
Tehnična izvedba: Simon Golob, hgi, d. o. o.

ORGANIZACIJA REŠEVANJA:
- Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
- Mestni muzej Ljubljana,
- Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije,
- splošne in šolske knjižnice,
- muzeji in galerije.
 
FINANČNA PODPORA:
Mestna knjižnica Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana,
Mestni muzej Ljubljana,
Skupnost muzejev Slovenije, 
RTV Slovenija, 
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS   
in
Javna agencija za knjigo RS.Na prvo stran