Več o kvizu


V šolskem letu 2012/2013 MEGA kviz delno sledi ciljem obeh koledarskih let:

Leto 2012 – evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti
Leto 2013 – evropsko leto državljanov

V sedmem ciklu kviza se bomo v luči evropskega leta državljanov podrobneje posvetili (izključno) Slovenkam, ki so z izjemnimi, pionirskimi dosežki zaznamovale svoj čas in se vpisale v zgodovino slovenskega naroda:

oktober: Zofka Kveder (1878 – 1926), prva samosvoja slovenska pisateljica in pionirka emancipacije žensk.

november: Alma Sodnik (1896 – 1965), prva filozofska znanstvenica na Slovenskem.

december: Kristina Gorišek Novaković (1906 – 1996), prva slovenska letalka.

januar: Ljuba Prenner (1906 – 1977), odvetnica, pisateljica.

februar: Ángela Piskernik (1886 – 1967), botaničarka, naravovarstvenica, muzealka, prva Slovenka z doktorskim nazivom.


VABILO

Pri reševanju kviza boš REŠEVALEC, BRALEC, POTEPUH in RAZISKOVALEC in morda še kaj! Uporabljal boš različne informacijske vire, obiskoval knjižnice, spominske hiše in druge muzeje ter galerije, raziskoval boš svojo bližnjo okolico … Delo s tem kvizom se torej nikakor ne konča, ko prideš do končnega MEGA gesla.
Potepanja in raziskovanja se praktično ne končajo nikoli!
Prav tako je z branjem.

V vsakem sklopu je osem vprašanj.
Vabimo te, da preučiš, zakaj so pomembne znamenite Slovenke, predstavljene v tem ciklu. Kakšen je bil njihov prispevek v slovenskem in kakšen v evropskem oz. svetovnem merilu? Kako še danes bogatijo našo sedanjost? Zato te sprašujemo po njihovih najbolj pomembnih delih. Želimo, da spoznaš sledove njihove prisotnosti v konkretnih okoljih.

POTEPUH/RADOVEDNEŽ:

Ko se boš uspešno prebil skozi vprašanja v kvizu, naj ti bo opravljeno delo izhodišče za nova raziskovanja: vsaj virtualno si oglej muzejske in spominske zbirke, ki nam govorijo zgodbe znanih Slovenk, ki so zaznamovale svoj čas in vsaka po svoje gradile tudi našega. Premisli, kaj so nam izročile, s čim nas bogatijo in kaj nam je ohraniti za bodočnost!
Pri vsakem sklopu poišči namige za potepanja (POTEPUH) in raziskovanja (RADOVEDNEŽ). Ne bo ti žal!

AVTORSTVO:
Zasnova kviza in vprašalnik:
mag. Tilka Jamnik, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Kristina Picco, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
Ivanka Učakar, upokojena knjižničarka, pripovedovalka,
Andreja Zupanec Bajželj, prof. zgodovine in sociologije, kustosinja v Muzeju novejše zgodovine Slovenije,
Alenka Puhar, prevajalka in publicistka,
Brigita Rajšter, etnologinja in prof. zgodovine, direktorica Koroškega pokrajinskega muzeja,
dr. Nada Praprotnik, vodja Kustodiata za botaniko, Prirodoslovni muzej Slovenije.
Oblikovanje: Saša Kerkoš in Rok Marinšek.
Postavitev kviza na internet: Miha Žitko, Kristina Picco, Mestna knjižnica Ljubljana.
Tehnična izvedba: Simon Golob, hgi, d. o. o.

ORGANIZACIJA REŠEVANJA:
- Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
- Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije,
- Muzej novejše zgodovine Slovenije,
- splošne in šolske knjižnice,
- muzeji in galerije.
 
FINANČNA PODPORA:
Mestna knjižnica Ljubljana,
Skupnost muzejev Slovenije, 
RTV Slovenija, 
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS,   
Filternet.si
Založba Miš
in
Javna agencija za knjigo RS.

MKL, Pionirska se zahvaljuje Lezbično-feministični univerzi za strokovne nasvete in podporo.


MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo se zahvaljuje vodstvu RTV za dovoljenje uporabe arhivskega gradiva iz bogate zbirke Dokumentacije RTV za izobraževalne namene MEGA kviza.
Prisrčna hvala  tudi vodji Dokumentacije, g. Aleksandru Lavrenčiču, pa tudi gospe Jožici Leskovar za  vso prijazno pomoč pri iskanju in pripravi arhivskega gradiva ter njegovemu presnemavanju.Na prvo stran