Navodila za reševanje


Pri reševanju vsakega sklopa imaš en mesec časa za iskanje pravilnih odgovorov, spoznavanje spominskih obeležij, ki so vključena v kviz, za branje in za nadaljnje raziskovanje ter potepanje po slovenskih kulturnih ustanovah.
 
Posamezne sklope na spletu lahko rešuješ sproti, pa tudi kasneje.

Kviz rešuj postopoma. V vsakem sklopu do rešitve delnih gesel prideš s pomočjo virov. Pravilne odgovore vnašaj v ustrezna polja oz. jih izberi.

Upoštevali bomo rešitve, ki bodo prispele do 15. maja 2012.

V končno MEGA žrebanje bodo vključene vse pravilne rešitve, ne glede na število rešenih sklopov (MEGA geslo ali vsaj eno delno geslo).
Pomembno je, da ima rešitev vsaj en ŽIG!
(Rešitve brez žigov ne bodo upoštevane!)

Obrazec za žige najdeš na tej spletni strani.
Najkasneje do 15. maja 2012 ga pošlji na naslov:
Mestna knjižnica Ljubljana,
Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
Kersnikova 2,
1000 Ljubljana,
s pripisom »za MEGA kviz«.

V MEGA žrebanju bomo konec maja 2012 izžrebali:

- enega reševalca med tistimi, ki bodo rešili vseh pet sklopov (MEGA geslo) in bodo imeli vsaj en žig, in med tistimi, ki bodo rešili vsaj en sklop in izbrali vseh pet žigov kulturnih ustanov,
- deset reševalcev med tistimi, ki bodo rešili vsaj en sklop in imeli vsaj en žig,
- pet mentorjev.
 
Nagrade bodo enotedenske počitnice v enem od počitniških domov ZPMS ali na morju ali v gorah ter brezplačni obiski kulturnih ustanov.Na prvo stran