Več o kvizu


ZNAMENITI SLOVENCI IN NJIHOVE SPOMINSKE HIŠE

V šolskem letu 2008/2009 poteka 3. cikel MEGA kviza
2008 – leto medkulturnega dialoga in svetovno leto jezikov
2009 – leto ustvarjalnosti in inovacij

Kviz je namenjen predvsem učencem drugega in tretjega triletja osnovne šole.
Z reševanjem kviza spoznavamo našo kulturno dediščino in prispevamo k medkulturnemu dialogu.
Spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost, raziskovanje in druge oblike sodobnega učenja in poučevanja.  
 
Slovenski knjižnično-muzejski kviz
je MEGA, ker v petih sklopih obravnava zanimive teme,
t. j. znamenite Slovence in njihove spominske hiše.

Oktober
Ipavci in Ipavčeva hiša v Šentjurju
November
Herman Potočnik Noordung in Spominsko središče Vitanje
December
Luiza Pesjak in Lili Novy ter sledovi njune prisotnosti v Ljubljani
Januar
Oton Župančič in spominske zbirke v Ljubljani, Vinici in Dragatušu
Februar
Pater Stanislav Škrabec in Škrabčeva domačija v Hrovači

MEGA je tudi zato, ker ga je mogoče reševati na različne načine:
- s tiskanim vprašalnikom, ki ga dobite v knjižnicah osnovnih šol in v splošnih knjižnicah,
- vsak mesec posebej na spletni straniwww.koz.si/megakviz in
prek mobilnih telefonov 3G.

Kviz lahko vsak mesec spremljate tudi:
na TV Slovenija v oddaji Enajsta šola – Oddaja za radovedneže.
in z napovedmi v NGJ in PIL-u.

In končno, MEGA je tudi zato,
ker je to skrajšava za Muzeji, Etnologija, GAlerije.

Pri tem kvizu sodelujemo slovenske knjižnice in muzeji.


MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA, KNJIŽNICA OTONA ŽUPANČIČA
s sodelavci in prijatelji:

Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije
RTV Slovenija
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
Grafiko d.o.o.
ter
Ministrstvo za kulturo RS

AVTORSTVO:
Zasnova kviza in vprašalnik:
mag. Tilka Jamnik, MKL, Knjižnica Otona Župančiča,
mag. Darja Lavrenčič Vrabec, MKL, Knjižnica Otona Župančiča,
Miha Mohor, prof., Zavod RS za šolstvo, enota Kranj
Tatjana Oset, prof., Knjižnica Šentjur,
Alenka Testaniere, prof., TIC Šentjur
Dragica Trobec Zadnik, prof., Mestni Muzej Ljubljana,
mag. Borut Rovšnik,  Mestni Muzej Ljubljana,
Ivanka Učakar, prof., OŠ Frana Albrehta Kamnik.  
Oblikovanje: Saša Kerkoš in Rok Marinšek.
Postavitev kviza na internet: Miha Žitko, MKL, Knjižnica Otona Župančiča.
Tehnična izvedba: Simon Golob, hgi, d. o. o.
Tisk: Tiskarna Grafiko d.o.o
 
ORGANIZACIJA REŠEVANJA:
- MKL, Knjižnica Otona Župančiča, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
- splošne in šolske knjižnice,
- Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije,
- muzeji in galerije. Na prvo stran