Več o kvizu


V šolskem letu 2007/2008 poteka 2. cikel MEGA kviza 2007 – leto enakih možnosti, 2008 – leto medkulturnega dialoga.

Kviz je namenjen predvsem učencem drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Z reševanjem kviza spoznavamo našo kulturno dediščino in prispevamo k medkulturnemu dialogu.

V petih sklopih obravnava znamenite Slovence in njihove spominske hiše.

Spletni kviz se rešuje postopoma, in sicer v mesecu:

oktober/Jože Plečnik in Arhitekturni muzej Ljubljana,  
november/Ita Rina in Škrateljnova hiša v Divači,  
december/Janez Puh in Puhov muzej v Sakušaku,
januar/Friderik Irenej Baraga in rojstna hiša v Mali vasi pri Dobrniču,  
februar/Primož Trubar in Trubarjeva domačija na Rašici .

Kviz bomo lahko vsak mesec spremljali tudi:
- na TV Slovenija v oddaji Enajsta šola – Oddaja za radovedneže in
- v reviji  National Geografic Junior.

MEGA kviz bo mogoče reševati kadar koli in kjer koli z mobilnimi aparati. 

Avtorstvo, zasnova kviza in vprašalnik:
mag. Tilka Jamnik, Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana,
mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana, 
Elizabeta Petruša Štrukelj, Arhitekturni muzej Ljubljana,
Helena Rožman, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki,
Liljana Suhodolčan, Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem, 
Ivanka Učakar, OŠ Frana Albrehta Kamnik.  

Jezikovni pregled:
Ivanka Učakar, OŠ Frana Albrehta Kamnik.

Oblikovanje in web dizajn:
Saša Kerkoš in Rok Marinšek.

Ilustracija:
Saša Kerkoš.

Vodenje spletnega projekta:
Oskar Wolf, Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana.

Tehnična izvedba: 
HGI d.o.o. 

Tisk:
Grafiko d. o. o.    

Organizacija reševanja:
Knjižnica Otona Župančiča, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 
splošne in šolske knjižnice,
Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije,
muzeji in galerije.   

Gmotna podpora:
Ministrstvo za kulturo RS,
Ministrstvo za gospodarstvo,
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS,
RTV Slovenija, 
Založba Rokus Klett d. o. o.,
Grafiko d. o. o.Na prvo stran