Več o kvizu


Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in v letošnjem letu s Prirodoslovnim muzejem Slovenije.

Glavna cilja kviza sta spoznavanje naravne in kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Vsak cikel kviza vsebuje pet sklopov. Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o ...«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav.

Letošnji cikel smo posvetili naši naravni dediščini, slovenskemu morju, ki mu je posvečena nova, interaktivno zasnovana razstava v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. 

Predstavitev kviza pripravljamo v sklopu Strokovne srede, 26. oktobra 2016, ob 10. uri, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana.

MEGA kviz lahko od 26. oktobra 2016 rešujete v celoti (vseh 5 sklopov).


AVTORSTVO:
Zasnova kviza in vprašalnik:
mag. Tilka Jamnik, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Kristina Picco, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
dr. Staša Tome (Prirodoslovni muzej Slovenije),
Motivacijsko gradivo: Žiga X Gombač in Ivan Mitrevski,
Oblikovanje: Saša Kerkoš in Rok Marinšek (idejna zasnova), Ivan Mitrevski (oblikovanje ciklov: sezone: 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017),
Postavitev kviza na internet: Kristina Picco, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 
Tehnična izvedba: Simon Golob, HGI, informacijski inženiring, d. o. o. 

ORGANIZACIJA REŠEVANJA:
- Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 
- Prirodoslovni muzej Slovenije,
- Sekcija za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije,
- splošne in šolske knjižnice,
- muzeji in galerije. 
 
FINANČNA PODPORA:
Mestna knjižnica Ljubljana, 
Mestna občina Ljubljana,
Skupnost muzejev Slovenije,  
RTV Slovenija
in
Prirodoslovni muzej Slovenije.
Na prvo stran