Navodila za reševanje


MEGA kviz lahko od 26. oktobra 2016 rešujete v celoti (Lahko si tudi sami natisnete vprašalnik, ki je za vsak sklop posebej dostopen na spletni strani.).

Pripravili smo plakat in zloženko z osnovnimi informacijami, za vsak sklop posebej pa na spletni strani tudi spodbude ter predloge za nadaljnje delo, šolske ekskurzije idr. (rubriki POTEPUH in RADOVEDNEŽ).   

Najkasneje do 15. maja 2017 bodo reševalci sami ali njihove splošne in šolske knjižnice poslali obrazce z žigi in rešitve na natisnjenih vprašalnikih na naslov:
Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »za MEGA kviz«.

V začetku junija 2017 bomo pripravili končno MEGA žrebanje za reševalce kviza. 
Izžrebali bomo:
 - enega reševalca med tistimi, ki bodo rešili vseh pet sklopov (MEGA geslo) in bodo imeli vsaj en žig kulturne ustanove, 
 - enega reševalca med tistimi, ki bodo rešili vsaj en sklop in zbrali vseh pet žigov,
 - deset reševalcev med tistimi, ki bodo rešili vsaj en sklop in imeli vsaj en žig,
 - deset mentorjev.


MEGA kviz organizacijsko in strokovno vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in v letošnjem letu s Prirodoslovnim muzejem Slovenije.


Kontakt: pionirska@mklj.si, tel: 01/600 13 39.

Na prvo stran