Več o kvizu


Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in (tudi v letošnjem letu) z Narodnim muzejem Slovenije.

Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Vsak cikel kviza vsebuje pet sklopov. Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o ...«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav.

Letošnji cikel smo posvetili obdobju železne dobe. Tudi tokrat smo se povezali s sodelavci Narodnega muzeja Slovenije. Trenutna – začasna postavitev razstave Prazgodovinski zakladi Narodnega muzeja Slovenije je na ogled od julija 2014 v Narodnem muzeju Slovenije – Prešernova in se bo nadgrajevala vse do leta 2017.

Predstavitev kviza pripravljamo v sklopu Strokovne srede, 14. oktobra 2015, ob 10. uri, v Mestni knjižnici Ljubljana, Knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana.

MEGA kviz lahko od 14. oktobra 2015 rešujete v celoti (vseh 5 sklopov).

AVTORSTVO:
Zasnova kviza in vprašalnik:
mag. Tilka Jamnik, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Kristina Picco, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
dr. Peter Turk, Nina Vošnjak, Alja Vute (Narodni muzej Slovenije),
Motivacijsko gradivo: Žiga X Gombač in Ivan Mitrevski,
Oblikovanje: Saša Kerkoš in Rok Marinšek (idejna zasnova), Ivan Mitrevski (oblikovanje ciklov: sezona 2014/2015, sezona 2015/2016),
Postavitev kviza na internet: Kristina Picco, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 
Tehnična izvedba: Simon Golob, hgi, d. o. o.

ORGANIZACIJA REŠEVANJA:
- Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
- Narodni muzej Slovenije,
- Sekcija za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije,
- splošne in šolske knjižnice,
- muzeji in galerije.
 
FINANČNA PODPORA:
Mestna knjižnica Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana,
Skupnost muzejev Slovenije, 
RTV Slovenija
in
Narodni muzej Slovenije.
Na prvo stran